Hoạt động khoa học công nghệ phải hướng đến tri thức, giải pháp mới

Lực lượng chức năng đang làm rõ hành vi thổi giá kit test COVID-19 của Công ty Việt Á. Ảnh LDO
Lực lượng chức năng đang làm rõ hành vi thổi giá kit test COVID-19 của Công ty Việt Á. Ảnh LDO
Lực lượng chức năng đang làm rõ hành vi thổi giá kit test COVID-19 của Công ty Việt Á. Ảnh LDO
Lên top