Hoạt động cứu trợ lũ lụt của ca sỹ Thủy Tiên tại Hà Tĩnh ra sao?

Anh Dương Tiến Sỹ chia sẻ niềm vui được nhận quà ủng hộ thiệt hại do lũ lụt cuối năm 2020 của ca sỹ Thủy Tiên. Ảnh: Trần Tuấn.
Anh Dương Tiến Sỹ chia sẻ niềm vui được nhận quà ủng hộ thiệt hại do lũ lụt cuối năm 2020 của ca sỹ Thủy Tiên. Ảnh: Trần Tuấn.
Anh Dương Tiến Sỹ chia sẻ niềm vui được nhận quà ủng hộ thiệt hại do lũ lụt cuối năm 2020 của ca sỹ Thủy Tiên. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top