Hoảng vì tiền điện bỗng tăng hàng chục lần

Chị Hằng bên côngtơ điện tăng đến hơn 1300 kwh trong tháng 12 của gia đình mình. Ảnh: Trần Tuấn
Chị Hằng bên côngtơ điện tăng đến hơn 1300 kwh trong tháng 12 của gia đình mình. Ảnh: Trần Tuấn
Chị Hằng bên côngtơ điện tăng đến hơn 1300 kwh trong tháng 12 của gia đình mình. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top