Hoàng Anh Gia Lai có thể thắng Hà Nội mà không cần Tuấn Anh?

Bạn đọc Lao Động đặt niềm tin vào sự toả sáng của Công Phượng ở trận Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội. Ảnh: Anh Tiến.
Bạn đọc Lao Động đặt niềm tin vào sự toả sáng của Công Phượng ở trận Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội. Ảnh: Anh Tiến.
Bạn đọc Lao Động đặt niềm tin vào sự toả sáng của Công Phượng ở trận Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội. Ảnh: Anh Tiến.
Lên top