Hoàn cảnh đặc biệt của các học sinh trong clip đập mũ bảo hiểm vào đầu bạn

Nữ học sinh lớp 6 bị bạn đập mũ bảo hiểm vào đầu. Ảnh cắt từ video
Nữ học sinh lớp 6 bị bạn đập mũ bảo hiểm vào đầu. Ảnh cắt từ video
Nữ học sinh lớp 6 bị bạn đập mũ bảo hiểm vào đầu. Ảnh cắt từ video
Lên top