Hoa tết Đồng bằng sông Cửu long: Rạng rỡ trước thềm xuân

Với việc định danh mới, người trồng hoa Sa Đéc không chỉ đưa hoa màu gà trở lại thị trường hoa Tết một cách chính danh, mà còn góp phần đa dạng hóa sắc hoa ngày Tết. (Ảnh: Luc Tùng)
Với việc định danh mới, người trồng hoa Sa Đéc không chỉ đưa hoa màu gà trở lại thị trường hoa Tết một cách chính danh, mà còn góp phần đa dạng hóa sắc hoa ngày Tết. (Ảnh: Luc Tùng)
Với việc định danh mới, người trồng hoa Sa Đéc không chỉ đưa hoa màu gà trở lại thị trường hoa Tết một cách chính danh, mà còn góp phần đa dạng hóa sắc hoa ngày Tết. (Ảnh: Luc Tùng)