Hoa hậu và từ... lóng

Facebook "chính chủ" của Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Việt Nam 2020.
Facebook "chính chủ" của Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Việt Nam 2020.
Facebook "chính chủ" của Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Việt Nam 2020.
Lên top