Hóa đơn tiền điện 6 tháng giống nhau: Điện lực xin lỗi, thoái hoàn… 924 đồng

Hóa đơn tiền điện hộ bà Nguyễn Thị Tòng 6 tháng liền giống hệt nhau. Ảnh: Chụp lại.
Hóa đơn tiền điện hộ bà Nguyễn Thị Tòng 6 tháng liền giống hệt nhau. Ảnh: Chụp lại.
Hóa đơn tiền điện hộ bà Nguyễn Thị Tòng 6 tháng liền giống hệt nhau. Ảnh: Chụp lại.
Lên top