Hòa Bình yêu cầu kiểm tra vụ cõng con vượt suối đến trường

Người dân cõng con vượt suối để đến trường. Ảnh: NDCC
Người dân cõng con vượt suối để đến trường. Ảnh: NDCC
Người dân cõng con vượt suối để đến trường. Ảnh: NDCC
Lên top