Hỗ trợ tiền mặt cho người lao động ảnh hưởng do COVID-19 tại TPHCM

Người lao động ảnh hưởng do dịch COVID-19 tại TP.HCM sẽ được hỗ trợ tiền mặt. Ảnh minh họa: Chân Phúc.
Người lao động ảnh hưởng do dịch COVID-19 tại TP.HCM sẽ được hỗ trợ tiền mặt. Ảnh minh họa: Chân Phúc.
Người lao động ảnh hưởng do dịch COVID-19 tại TP.HCM sẽ được hỗ trợ tiền mặt. Ảnh minh họa: Chân Phúc.
Lên top