Hỗ trợ thiệt hại tại Bạc Liêu: Huyện phớt lờ tỉnh hay chỉ... chậm chạp

Lên top