Hỗ trợ thiệt hại do bão với mức 2.000 đồng: Quá kỳ cục!

Hỗ trợ thiệt hại do bão với mức 2.000 đồng. Ảnh chụp màn hình
Hỗ trợ thiệt hại do bão với mức 2.000 đồng. Ảnh chụp màn hình
Hỗ trợ thiệt hại do bão với mức 2.000 đồng. Ảnh chụp màn hình
Lên top