Hỗ trợ lụt bão 2.000 đồng, dân cần hành động phía sau lời xin lỗi

Thiệt hại bão lũ ở miền Trung là tàn khốc. Nếu thống kê mức thiệt hại từ 2.000 đồng thì làm sao cho xuể? Ảnh: Sạt lở trôi làng ở Phước Sơn, Quảng Nam của P.Y
Thiệt hại bão lũ ở miền Trung là tàn khốc. Nếu thống kê mức thiệt hại từ 2.000 đồng thì làm sao cho xuể? Ảnh: Sạt lở trôi làng ở Phước Sơn, Quảng Nam của P.Y
Thiệt hại bão lũ ở miền Trung là tàn khốc. Nếu thống kê mức thiệt hại từ 2.000 đồng thì làm sao cho xuể? Ảnh: Sạt lở trôi làng ở Phước Sơn, Quảng Nam của P.Y
Lên top