Hỗ trợ 2.000 đồng thiệt hại do bão: Yêu cầu xã xin lỗi người dân

Người phụ nữ ở Quảng Nam nhận hỗ trợ thiệt hại do bão chỉ với 2.000 đồng. Ảnh: Chụp màn hình
Người phụ nữ ở Quảng Nam nhận hỗ trợ thiệt hại do bão chỉ với 2.000 đồng. Ảnh: Chụp màn hình
Người phụ nữ ở Quảng Nam nhận hỗ trợ thiệt hại do bão chỉ với 2.000 đồng. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top