Hỗ trợ 1 triệu đồng/người lao động bị ngừng việc do dịch COVID-19

Hỗ trợ 1 triệu đồng/người lao động bị ngừng việc do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Hỗ trợ 1 triệu đồng/người lao động bị ngừng việc do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Hỗ trợ 1 triệu đồng/người lao động bị ngừng việc do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top