Hồ sơ y tế về COVID-19 bị phát tán, gây hoang mang dân chúng

Một trong những phiếu xét nghiệm phát tán, lan truyền trôi nổi trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.
Một trong những phiếu xét nghiệm phát tán, lan truyền trôi nổi trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.
Một trong những phiếu xét nghiệm phát tán, lan truyền trôi nổi trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.
Lên top