Hồ sơ hưởng trợ cấp khó khăn do dịch COVID-19 cần những giấy tờ gì?

Lên top