Hồ Linh Quang ngập ngụa rác và nỗi lo dịch bệnh

Rác thải của người dân chất thành từng đống xung quanh hồ. Ảnh: P.Đ
Rác thải của người dân chất thành từng đống xung quanh hồ. Ảnh: P.Đ