Hộ kinh doanh dừng hoạt động bao lâu thì được hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng?

Hộ kinh doanh dừng hoạt động 15 ngày liên tục được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng từ gói 26.000 tỉ đồng. Ảnh: Bảo Hân
Hộ kinh doanh dừng hoạt động 15 ngày liên tục được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng từ gói 26.000 tỉ đồng. Ảnh: Bảo Hân
Hộ kinh doanh dừng hoạt động 15 ngày liên tục được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng từ gói 26.000 tỉ đồng. Ảnh: Bảo Hân
Lên top