Hộ khẩu ở tỉnh được làm Căn cước công dân gắn chíp tại TPHCM từ 1.7.2021

Từ 1.7.2021, người dân có hộ khẩu ở tỉnh khác có thể làm thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước công dân gắn chíp tại nơi tạm trú ở TPHCM.
Từ 1.7.2021, người dân có hộ khẩu ở tỉnh khác có thể làm thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước công dân gắn chíp tại nơi tạm trú ở TPHCM.
Từ 1.7.2021, người dân có hộ khẩu ở tỉnh khác có thể làm thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước công dân gắn chíp tại nơi tạm trú ở TPHCM.
Lên top