Hộ khá giả "lọt" vào diện nhận tiền hỗ trợ: Họ chỉ nghèo tự trọng

Nhiều hộ có hoàn cảnh thực sự khó khăn lại không được hoặc nhận thiếu tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh: Quách Du
Nhiều hộ có hoàn cảnh thực sự khó khăn lại không được hoặc nhận thiếu tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh: Quách Du
Nhiều hộ có hoàn cảnh thực sự khó khăn lại không được hoặc nhận thiếu tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh: Quách Du
Lên top