Hố ga, miệng cống thiếu nắp tiềm ẩn nguy hiểm với người dân Hà Nội

Lên top