VỤ TÀI XẾ TAXI THU TIỀN CƯỚC KHÁCH NƯỚC NGOÀI GẤP 10 LẦN GIÁ TRỊ THỰC:

Hình ảnh xấu xí về thủ đô?

Hai vị khách người Hà Lan bị tài xế taxi thu phí với giá “cắt cổ”.
Hai vị khách người Hà Lan bị tài xế taxi thu phí với giá “cắt cổ”.