Hiệu trưởng khuyết điểm về đạo đức: Làm quyền hiệu trưởng trường khác

Từ đơn tố cáo của các giáo viên, hiệu trưởng Trần Xuân Linh bị kỷ luật và điều chuyển sang trường khác. Ảnh: TH.
Từ đơn tố cáo của các giáo viên, hiệu trưởng Trần Xuân Linh bị kỷ luật và điều chuyển sang trường khác. Ảnh: TH.
Từ đơn tố cáo của các giáo viên, hiệu trưởng Trần Xuân Linh bị kỷ luật và điều chuyển sang trường khác. Ảnh: TH.
Lên top