Hiệu trưởng “kêu trời” vì đường nông thôn mới nối vào khuôn viên trường

Đường liên thôn xã A Ngo đấu nối vào đường nội bộ trong khuôn viên trường học tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: PV
Đường liên thôn xã A Ngo đấu nối vào đường nội bộ trong khuôn viên trường học tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: PV
Đường liên thôn xã A Ngo đấu nối vào đường nội bộ trong khuôn viên trường học tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: PV
Lên top