Hiệu trưởng có khuyết điểm về đạo đức lối sống nhận thêm kỷ luật cảnh cáo

Từ đơn tố cáo của các giáo viên công tác ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Liên, những vi phạm của ông Linh mới được phát hiện. Ảnh: NĐ.
Từ đơn tố cáo của các giáo viên công tác ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Liên, những vi phạm của ông Linh mới được phát hiện. Ảnh: NĐ.
Từ đơn tố cáo của các giáo viên công tác ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Liên, những vi phạm của ông Linh mới được phát hiện. Ảnh: NĐ.
Lên top