Hiệu trưởng chỉ đạo “treo” lương 9 giáo viên xin rút kinh nghiệm

Trường TH&THCS Sơn Lĩnh (Hương Sơn-Hà Tĩnh), nơi xảy ra sự việc 9 GV bị gác lương vì sai sót khi làm sáng kiến. Ảnh: Minh Lý
Trường TH&THCS Sơn Lĩnh (Hương Sơn-Hà Tĩnh), nơi xảy ra sự việc 9 GV bị gác lương vì sai sót khi làm sáng kiến. Ảnh: Minh Lý
Trường TH&THCS Sơn Lĩnh (Hương Sơn-Hà Tĩnh), nơi xảy ra sự việc 9 GV bị gác lương vì sai sót khi làm sáng kiến. Ảnh: Minh Lý
Lên top