Hiệu trưởng bị tố ém quà: Đã nhận lỗi và chấp nhận các hình thức xử lý

Trường Tiểu học và THCS Xy. Ảnh: Hưng Thơ.
Trường Tiểu học và THCS Xy. Ảnh: Hưng Thơ.
Trường Tiểu học và THCS Xy. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top