Hiệu trưởng bị tố “ém” phần quà và tiền hỗ trợ học sinh hộ nghèo

Trường Tiểu học và THCS Xy. Ảnh: Hưng Thơ.
Trường Tiểu học và THCS Xy. Ảnh: Hưng Thơ.
Trường Tiểu học và THCS Xy. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top