Hiệu trưởng "ăn chặn sữa" chỉ bị kỉ luật giáng chức trong 12 tháng?

Trường Tiểu học Châu Thành - huyện Quỳ Hợp. Ảnh: QĐ
Trường Tiểu học Châu Thành - huyện Quỳ Hợp. Ảnh: QĐ
Trường Tiểu học Châu Thành - huyện Quỳ Hợp. Ảnh: QĐ
Lên top