Hiến máu – nên tình nguyện hơn là bắt buộc

Thanh niên đến từ các cơ quan, đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện (theo Báo Bắc Kạn)
Thanh niên đến từ các cơ quan, đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện (theo Báo Bắc Kạn)