Từ bài học "3 không" của Singapore:

Hiến kế về cải cách tiền lương

Lương cao và chỗ làm việc văn minh là các yếu tố để công chức Singapore không tham nhũng. Ảnh: P.V
Lương cao và chỗ làm việc văn minh là các yếu tố để công chức Singapore không tham nhũng. Ảnh: P.V