Hiến kế giải quyết vấn nạn kẹt xe ở các thành phố lớn nhìn từ dịch COVID-19

Đường phố Đà Nẵng những ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ - hạn chế dân ra đường. Ảnh: Thùy Trang
Đường phố Đà Nẵng những ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ - hạn chế dân ra đường. Ảnh: Thùy Trang
Đường phố Đà Nẵng những ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ - hạn chế dân ra đường. Ảnh: Thùy Trang
Lên top