Hiểm họa cháy nổ từ những căn nhà lo chống trộm hơn chống cháy

Ngôi nhà các nạn nhân được xây dựng kiên cố, với 2 lớp cửa nên đã bịt kín mọi lối thoát. Ảnh người dân cung cấp
Ngôi nhà các nạn nhân được xây dựng kiên cố, với 2 lớp cửa nên đã bịt kín mọi lối thoát. Ảnh người dân cung cấp
Ngôi nhà các nạn nhân được xây dựng kiên cố, với 2 lớp cửa nên đã bịt kín mọi lối thoát. Ảnh người dân cung cấp
Lên top