H'Hen Niê, Diệu Nhi, Minh Dự và sao Việt giúp trẻ có cha mẹ mất vì COVID-19

H'Hen Niê và loạt sao Việt chung tay hỗ trợ trẻ em mất cha mẹ vì COVID-19. Ảnh: NSCC.
H'Hen Niê và loạt sao Việt chung tay hỗ trợ trẻ em mất cha mẹ vì COVID-19. Ảnh: NSCC.
H'Hen Niê và loạt sao Việt chung tay hỗ trợ trẻ em mất cha mẹ vì COVID-19. Ảnh: NSCC.
Lên top