Hết chuyện đùa giỡn rồi sao mà bỗng dưng mang nghệ sĩ ra bôi nhọ?

Trấn Thành đối chất với Facebooker tung tin bội nhọ. Ảnh chụp màn hình.
Trấn Thành đối chất với Facebooker tung tin bội nhọ. Ảnh chụp màn hình.
Trấn Thành đối chất với Facebooker tung tin bội nhọ. Ảnh chụp màn hình.
Lên top