Hãy yêu thương và công bằng với học sinh

Giáo viên mầm non huyện miền núi Hướng Hóa - Quảng Trị chăm sóc trẻ (ảnh tư liệu). Ảnh: Hưng Thơ
Giáo viên mầm non huyện miền núi Hướng Hóa - Quảng Trị chăm sóc trẻ (ảnh tư liệu). Ảnh: Hưng Thơ
Giáo viên mầm non huyện miền núi Hướng Hóa - Quảng Trị chăm sóc trẻ (ảnh tư liệu). Ảnh: Hưng Thơ
Lên top