Hãy đồng hành để cùng chống dịch

Nhiều doanh nghiệp đã phải trang bị mùng, mền, thực hiện "3 tại chỗ" để vừa sản xuất, vừa chống dịch. Ảnh Đức Long
Nhiều doanh nghiệp đã phải trang bị mùng, mền, thực hiện "3 tại chỗ" để vừa sản xuất, vừa chống dịch. Ảnh Đức Long
Nhiều doanh nghiệp đã phải trang bị mùng, mền, thực hiện "3 tại chỗ" để vừa sản xuất, vừa chống dịch. Ảnh Đức Long
Lên top