“Hãy bình tĩnh sống“

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mua cá tại xã Bảo Ninh TP Đồng Hới ủng hộ ngư dân
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mua cá tại xã Bảo Ninh TP Đồng Hới ủng hộ ngư dân
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mua cá tại xã Bảo Ninh TP Đồng Hới ủng hộ ngư dân
Lên top