Hậu Giang: Nước máy đục ngầu như nước sông, dân mua nước bình về sinh hoạt

Nguồn nước xả trực tiếp tại vòi nước sạch nhưng nước rất đen. Ảnh: S.H
Nguồn nước xả trực tiếp tại vòi nước sạch nhưng nước rất đen. Ảnh: S.H
Nguồn nước xả trực tiếp tại vòi nước sạch nhưng nước rất đen. Ảnh: S.H
Lên top