Hậu Giang đã điều chỉnh bản đồ COVID-19 theo Nghị quyết 128

Bản đồ COVID-19 của tỉnh Hậu Giang đã được điều chỉnh thành 4 cấp độ với 4 màu theo Nghị quyết 128. Ảnh chụp màn hình sáng ngày 18.10.2021
Bản đồ COVID-19 của tỉnh Hậu Giang đã được điều chỉnh thành 4 cấp độ với 4 màu theo Nghị quyết 128. Ảnh chụp màn hình sáng ngày 18.10.2021
Bản đồ COVID-19 của tỉnh Hậu Giang đã được điều chỉnh thành 4 cấp độ với 4 màu theo Nghị quyết 128. Ảnh chụp màn hình sáng ngày 18.10.2021
Lên top