Hậu COVID-19: Nhiều công ty tuyển dụng lao động trở lại

Người lao động xem thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp tại KCX Linh Trung. Ảnh Minh Khang
Người lao động xem thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp tại KCX Linh Trung. Ảnh Minh Khang
Người lao động xem thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp tại KCX Linh Trung. Ảnh Minh Khang
Lên top