Hành động làm gương sẽ tác dụng hơn ngàn lời hiệu triệu

Cả trăm y bác sỹ bệnh viện Đà Nẵng tham gia đăng ký hiến tạng. Ảnh: K.C
Cả trăm y bác sỹ bệnh viện Đà Nẵng tham gia đăng ký hiến tạng. Ảnh: K.C
Cả trăm y bác sỹ bệnh viện Đà Nẵng tham gia đăng ký hiến tạng. Ảnh: K.C
Lên top