Hàng trăm người dân xã đảo ở Quảng Nam khát nước sạch

Xã đảo Tam Hải thiếu nước sạch nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Chung
Xã đảo Tam Hải thiếu nước sạch nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Chung
Xã đảo Tam Hải thiếu nước sạch nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Chung
Lên top