Hàng trăm hộ dân thiếu nước sạch: Nước đã đến người dân

Nước sạch về với các hộ dân ở thôn Sơn Trà. Ảnh: Văn Toàn
Nước sạch về với các hộ dân ở thôn Sơn Trà. Ảnh: Văn Toàn
Nước sạch về với các hộ dân ở thôn Sơn Trà. Ảnh: Văn Toàn
Lên top