Hàng trăm hecta rừng thay thế ở Thừa Thiên Huế chết hàng loạt

Hàng trăm hecta rừng thay thế không đảm bảo tiêu chí rừng trồng và không có cây. Ảnh: PĐ.
Hàng trăm hecta rừng thay thế không đảm bảo tiêu chí rừng trồng và không có cây. Ảnh: PĐ.
Hàng trăm hecta rừng thay thế không đảm bảo tiêu chí rừng trồng và không có cây. Ảnh: PĐ.
Lên top