Hàng trăm giáo viên khó khăn vì bị chậm lương

Trường Tiểu học Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: Trần Tuấn
Trường Tiểu học Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: Trần Tuấn
Trường Tiểu học Thạch Mỹ (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: Trần Tuấn
Lên top