Hàng nghìn hộ dân Đà Nẵng chờ đợi hứng từng xô nước sạch

Nguồn nước bị nhiễm mặn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: TT
Nguồn nước bị nhiễm mặn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: TT
Nguồn nước bị nhiễm mặn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: TT
Lên top