Hàng loạt ổ gà bẫy tài xế trên đường BOT Khánh Hòa

Đường BOT Khánh Hòa hư hỏng, dân vừa đi vừa nơm nớp lo sợ.  Ảnh CC
Đường BOT Khánh Hòa hư hỏng, dân vừa đi vừa nơm nớp lo sợ. Ảnh CC
Đường BOT Khánh Hòa hư hỏng, dân vừa đi vừa nơm nớp lo sợ. Ảnh CC
Lên top