Hàng loạt cây xanh gãy, đổ từ năm 2019 nằm chờ... để được xử lí

Số lượng lớn cây xanh gãy, đổ tập kết ngay hành lang đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua phường An Tây, TP. Huế) gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ảnh: P. Đạt.
Số lượng lớn cây xanh gãy, đổ tập kết ngay hành lang đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua phường An Tây, TP. Huế) gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ảnh: P. Đạt.
Số lượng lớn cây xanh gãy, đổ tập kết ngay hành lang đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua phường An Tây, TP. Huế) gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ảnh: P. Đạt.
Lên top